19:38

Panduan Menjawab Soalan Komsas Tingkatan 4Set 1

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

                                                  Harga Remaja

                                                   Berapakah sebenarnya harga remaja
                                                   yang bersih
                                                   dari gelodak kecewa
                                                   bagai kehijauan daun
                                                   bagai kesegaran pohon
                                                   di pinggir perjalanan ini?
                                                  

                                                   Dengan apakah akan kaupenuhi
                                                   Piala remajamu
                                                   Adakah cuka kesangsian
                                                   Dari cinta murah
                                                   Atau madu ajaran
                                                   Dari ilmu susah?
                                                  

                                                   Remaja amat mahal
                                                                         sesungguhnya
                                                   tiada terbeli oleh perjanjian                                              
                                                   harga remaja adalah
                                                                         pendirian
                                                   keberanian dan ilmu.

                                                  
                                                   Penuhilah remajamu
                                                   dengan ketentuan tuju.
  


                                             Rahman Shaari
                                             Langit di Tangan, 1995.
                                             Dewan Bahasa dan Pustaka(i)         Apakah maksud   bagai kehijauan daun  dalam puisi di atas?
                                                                                                               [ 2 markah ]
           

(iii)      Berdasarkan sajak di atas, apakah yang patut anda lakukan  untuk menjadi
           remaja yang berjaya dalam hidup?
                                                                                                        [ 3 markah ]

(iii)      Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak di atas.
                                                                                                              [ 4      ]Skema jawapan:

i.              Maksudnya  : usia yang masih usia.                                                                                                        
                                                                                                                   ( 2 markah )

ii.              Perkara yang patut dilakukan:
-       menjaga maruah dan harga diri.
-       menuntut ilmu
-       berani menghadapi cabaran/tidak mudah kecewa dalam hidup..   
-       mempunyai pendirian yang tetap.
-       mempunyai hala tuju/matlamat dalam hidup.
-       Melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah.
                                                                                         

iii.             Dua persoalan:
-       Persoalan kehidupan remaja yang amat berharga.
-       Persoalan kehidupan remaja yang masih mentah dalam mencari jalan hidup.
-       Persoalan kehidupan remaja perlu dipenuhi dengan perkara yang berfaedah.
                                                                                   
Set 2

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

                                                  Harga Remaja

                                                   Berapakah sebenarnya harga remaja
                                                   yang bersih
                                                   dari gelodak kecewa
                                                   bagai kehijauan daun
                                                   bagai kesegaran pohon
                                                   di pinggir perjalanan ini?
                                                  

                                                   Dengan apakah akan kaupenuhi
                                                   Piala remajamu
                                                   Adakah cuka kesangsian
                                                   Dari cinta murah
                                                   Atau madu ajaran
                                                   Dari ilmu susah?
                                                  

                                                   Remaja amat mahal
                                                                         sesungguhnya
                                                   tiada terbeli oleh perjanjian                                              
                                                   harga remaja adalah
                                                                         pendirian
                                                   keberanian dan ilmu.

                                                  
                                                   Penuhilah remajamu
                                                   dengan ketentuan tuju.
  


                                             Rahman Shaari
                                             Langit di Tangan, 1995.
                                             Dewan Bahasa dan Pustaka(i)        Apakah harga remaja menurut pandangan penyajak?
                                                                                                                        [ 2 markah ]

(ii)        Pada pendapat anda,bagaimanakah  remaja dapat mengelakkan  diri daripada   terpengaruh dengan budaya negatif?
                                                                       
                                                                                                                         [ 3 markah ]
(iii)       Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut.
                                                                                                                        [ 4 markah ]

Skema jawapan:

(i)              Harga remaja menurut penyajak:

-       Berpendirian
-       Berani
            -     Berilmu                                                                                                        

(ii)             Cara  remaja mengelakkan diri  daripada terpengaruh  dengan  budaya
        negatif:

-       Remaja mengisi masa terluang dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang
berfaedah.
-       Remaja perlu mempunyai jati diri yang kuat.
-       Remaja perlu melengkapkan diri dengan ilmu agama ataupun pendidikan moral.
-       Remaja perlu bijak memilih rakan sebaya.
-       Remaja mesti berfikiran rasional sebelum mengambil sesuatu tindakan.                                                                                   

(iii)            Dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut:
-       Remaja hendaklah menjaga maruah dan harga diri agar tidak terlibat dalam  masalah sosial.
-       Remaja mestilah mempunyai matlamat hidup agar memperoleh kejayaan
-       Remaja mestilah berani menghadapi cabaran hidup supaya tidak mudah berputus asa.
-       Remaja mestilah menuntut ilmu untuk bekalan masa hadapan.
                                                                                   
Set 3

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

                                                  Harga Remaja

                                                   Berapakah sebenarnya harga remaja
                                                   yang bersih
                                                   dari gelodak kecewa
                                                   bagai kehijauan daun
                                                   bagai kesegaran pohon
                                                   di pinggir perjalanan ini?
                                                  

                                                   Dengan apakah akan kaupenuhi
                                                   Piala remajamu
                                                   Adakah cuka kesangsian
                                                   Dari cinta murah
                                                   Atau madu ajaran
                                                   Dari ilmu susah?
                                                  

                                                   Remaja amat mahal
                                                                         sesungguhnya
                                                   tiada terbeli oleh perjanjian                                              
                                                   harga remaja adalah
                                                                         pendirian
                                                   keberanian dan ilmu.

                                                  
                                                   Penuhilah remajamu
                                                   dengan ketentuan tuju.
  


                                             Rahman Shaari
                                             Langit di Tangan, 1995.
                                             Dewan Bahasa dan Pustaka


(i)          Berikan  maksud piala remajamu?                                        
                                                                                                                        [ 2 markah ]

(ii)        Apakah langkah-langkah yang boleh  dilakukan  untuk membantu remaja yang bermasalah?
                                                                                                                        [ 3 markah ]

(iii)       Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak tersebut.
                                                                                                                        [ 4 markah ]

Skema


(i)            Maksud : harga diri/maruah seseorang remaja.                                                                                  

(ii)           Langkah-langkah:

-       Memberi  bimbingan dan kaunseling kepada remaja yang bermasalah..
-       Menempatkan mereka di sekolah pemulihan akhlak.
-       Memberi latihan kemahiran.
-       Ibu bapa memberi pendidikan agama/moral                                                     


(iii)           2 nilai murni dalam sajak:

-       Kebijaksanaan
Remaja bijak mengatur kehidupan agar tidak terjebak dalam masalah
sosial.

-        Menghargai kehidupan.
 Remaja dinasihati agar menghargai nilai kehidupan yang tidak ternilai ini.

-        Kecekalan
 Remaja diminta menuntut ilmu dengan cekal.
                                                                                         


Set 1

 Baca petikan puisi di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Di  Perpustakaan

Melangkah ke ruangmu
               Satu pertukaran yang kontras 
               Dari kehangatan merata
Ke kedinginan yang menerpa         
Terlalu hening di sini
Gua pendeta bersemadi
Di puncak sepi
Di sana sini
               Kepala-kepala runduk meneliti
Mata dan fikir bersebati


Maju ke ruang buku
Terlalu kerdil aku di sini
Terapung di laut ilmu
Tercurah berzaman
Dalam tak terselam
Betapun kulayari
Bahtera ilmu di sini
Tak terteroka
Yang akan kucatat
Hanya setitik dari tinta
Yang akan kupetik
Hanya sebiji dari mutiara
Engkau adalah pusaka moyang
Gedung peradaban insan
Terhimpun berzaman

Bersemadi di sini
Aku adalah pelayar yang dahaga  
               Di dada samudera
Tak berpantai
Betapapun kuteguk darinya
Dahaga tak pernah langsai


             
 Shafie Abu Bakar
                Alam yang Hijau,2007
                Pekan Ilmu Publications Sdn. Bhd.
(i)         Berikan maksud rangkai kata terlalu hening di sini
 [2 markah]

(ii)        Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah  yang boleh dilakukan oleh ibu bapa  untuk memupuk  minat membaca dalam kalangan anak-anak.
                                                                                                                       [3markah]

(iii)       Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas.
                                                                                                                              [4 markah] Skema jawapan:

(i)              Sangat sunyi/amat senyap di perpustakaan                                                                                                                          
           

(ii)          Langkah-langkah  yang boleh dilakukan oleh  ibu bapa untuk memupuk minat            
               membaca dalam  kalangan anak-anak:
                        - membawa anak-anak ke kedai buku/pameran buku.
- menyediakan perpustakaan mini di rumah.
- menjadi suri teladan kepada anak-anak(membaca pada waktu lapang)
- menghadiahkan buku kepada anak-anak.                                                                                      

(iii)          Pengajaran
-          Kita mestilah rajin menuntut ilmu pengetahuan untuk bekalan masa hadapan.
-          Kita  hendaklah menghargai ilmu pengetahuan supaya dapat dimanfaatkan.
-          Kita mestilah menghargai kemudahan yang terdapat di sekeliling kita demi kebaikan bersama.
-          Kita mestilah mematuhi peraturan ketika berada di perpustakaan supaya tidak mengganggu orang lain.
Set 2

 Baca petikan puisi di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Di  Perpustakaan

Melangkah ke ruangmu
               Satu pertukaran yang kontras 
               Dari kehangatan merata
Ke kedinginan yang menerpa         
Terlalu hening di sini
Gua pendeta bersemadi
Di puncak sepi
Di sana sini
               Kepala-kepala runduk meneliti
Mata dan fikir bersebati


Maju ke ruang buku
Terlalu kerdil aku di sini
Terapung di laut ilmu
Tercurah berzaman
Dalam tak terselam
Betapun kulayari
Bahtera ilmu di sini
Tak terteroka
Yang akan kucatat
Hanya setitik dari tinta
Yang akan kupetik
Hanya sebiji dari mutiara
Engkau adalah pusaka moyang
Gedung peradaban insan
Terhimpun berzaman
Bersemadi di sini
Aku adalah pelayar yang dahaga  
              Di dada samudera
Tak berpantai
Betapapun kuteguk darinya
Dahaga tak pernah langsai


             
 Shafie Abu Bakar
               Alam yang Hijau,2007
               Pekan Ilmu Publications Sdn. Bhd.
(i)             Mengapakah penyajak berasa kerdil apabila berada di perpustakaan?
                                                                                                                  [ 2 markah]

(ii)            Pada pendapat anda,apakah sebab-sebab  pelajar tidak gemar berkunjung
       ke perpustakaan?
                                                                                                            [ 3 markah]

(iii)           Huraikan 2 persoalan yang terdapat  dalam sajak tersebut.

                                                                                                [ 4 markah]Skema jawapan:


(i)               Penyajak  berasa kerdil:

-          Banyak buku/ilmu di perpustakaan
-          Dia tidak mampu menguasai kesemua ilmu                                                                                        
                                                                  

(ii)              Para pelajar tidak gemar pergi ke perpustakaan:

-          Keadaan perpustakaan yang kurang kondusif/selesa
-          Lokasi perpustakaan tidak strategik
-          Bilangan buku yang tidak mencukupi/tidak banyak pilihan
-          Buku-buku yang  kurang menepati  kehendak pelajar.
-          Sistem peminjaman dan pemulangan buku yang  kurang  sistematik .
                                                                          
(iii)               2 persoalan yang terdapat dalam sajak:

-          Kepentingan ilmu dalam kehidupan
-          Keinsafan seseorang insan dalam mencari ilmu.
-          Peranan perpustakaan dalam membekalkan ilmu kepada manusia.
Set 3:


Baca petikan puisi di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Di  Perpustakaan

Melangkah ke ruangmu
               Satu pertukaran yang kontras 
               Dari kehangatan merata
Ke kedinginan yang menerpa         
Terlalu hening di sini
Gua pendeta bersemadi
Di puncak sepi
Di sana sini
               Kepala-kepala runduk meneliti
Mata dan fikir bersebati


Maju ke ruang buku
Terlalu kerdil aku di sini
Terapung di laut ilmu
Tercurah berzaman
Dalam tak terselam
Betapun kulayari
Bahtera ilmu di sini
Tak terteroka
Yang akan kucatat
Hanya setitik dari tinta
Yang akan kupetik
Hanya sebiji dari mutiara
Engkau adalah pusaka moyang
Gedung peradaban insan
Terhimpun berzaman Bersemadi di sini
               Aku adalah pelayar yang dahaga  
               Di dada samudera
               Tak berpantai
 Betapapun kuteguk darinya
 Dahaga tak pernah langsai


             
 Shafie Abu Bakar
               Alam yang Hijau,2007
               Pekan Ilmu Publications Sdn. Bhd.


(i)              Jelaskan suasana yang dialami oleh penyajak ketika melangkah masuk
        ke perpustakaan?
                                                                                                                           [ 2 markah]

(ii)   Pada pendapat anda,mengapakah peranan perpustakaan masih penting
       walaupun kini pelbagai sumber untuk mendapatkan ilmu telah mendapat tempat
       di hati masyarakat?
  
                                                                                                                     [ 3 markah]
(ii)            Huraikan  dua  nilai murni yang terdapat dalam sajak di atas.
                      
                                                                                                         [ 4 markah]

                     

Skema jawapan:


(i)            Suasana yang dapat dialami oleh penyajak ketika memasuki perpustakaan:

-           dingin.
-           sunyi.
                                                                                                                 

(ii)           Peranan perpustakaan masih penting:

-          Pelbagai jenis ilmu/buku terdapat di perpustakaan.
-          Ilmu yang diperoleh daripada buku diakui akan kesahihannya/
maklumat yang diperoleh daripada buku mempunyai data-data yang lengkap.
-          Buku yang terdapat di perpustakaan berusia puluhan tahun dan
boleh dijadikan sumber maklumat yang lengkap.
-          Tidak perlu mengeluarkan kos untuk memperoleh ilmu
                                                                                   

(iii)            Dua nilai yang terdapat dalam sajak:

-          Kerajinan – rajin mencari ilmu.
-          Menghargai ilmu pengetahuan/cinta akan ilmu – ilmu amat berharga
-          Mematuhi peraturan –supaya tidak mengganggu pengunjung perpustakaan.
                                                                               

Set  1:

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PROF. PETER : ( Menarik sebuah kerusi lalu duduk )  Saya  bukan  hendak menyiasat fasal
tanah Mak Jah. Saya Profesor bidang sosiologi. Minat saya pada sejarah,bukan pada tanah.

MAK JAH : Tuan nak siasat sejarah? Em, siapa orangnya?

PROF. PETER :  Saya  ni  guru  Mohamad Zaman.  Tentulah  kami mempunyai minat dalam
bidang yang sama, Mak Jah.

MAK JAH :  Ya,  saya faham, tuan.  Baru  saya  ingat,  bagaimana  pelajaran  anak saya itu,
tuan?

PROF. PETER :  Pelajarannya baik. Saya tahu dia sibuk di Kuala Lumpur sekarang... tetapi
satu satu saja  yang saya kurang senang dengannya....

MAK JAH : Apa itu, tuan?

PROF. PETER :  Dia keras hati dan keras kepala,  suka menentang cakap orang, termasuk
pensyarahnya....

MAK JAH :  Benar tuan, perangainya saling tak tumpah perangai arwah ayahnya.

PROF. PETER :  Ayahnya sudah lama meninggal?

MAK JAH :  Dah lama tuan, masa perang Jepun. Zaman pun lahir masa itu.  Saya namakan
dia Mohamad Zaman, zaman Jepun.

PROF.PETER : Oo...begitu,tetapi mengapa Mak Jah tak menggunakan nama Mohamad
           Jepun?
MAK JAH  : Saya tak suka nama Jepun,tuan. Nama itu jahat. Orang Jepun ganas dan
      kejam,tentu tak baik nama mereka kita pakai. Nama orang Melayu banyak yang diambil
      daripada nama orang Islam,tuan.

PROF.PETER : Saya tahu,apakah Orang Putih tidak baik, Mak Jah?

MAK JAH  :  Orang putih baik,tuan,tetapi... mereka bekas penjajah negeri ini,tuan.
     Tentu tak sesuai orang Melayu gunakan nama Orang Putih.  
       

                                                                     (Dipetik daripada drama Cempaka Berdarah
                           oleh Abdullah Hussain dalam antalogi Harga Remaja,Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)            Apakah maksud perangainya saling tak tumpah?
                                                                                                              [2 markah]


(ii)            Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempelajari sejarah tanah air?

                                                                                                                                [ 3 markah ]

(iii)           Huraikan  satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan drama ini dan satu
       latar  lagi dalam keseluruhan drama.

                                                                                                              [ 4 markah]


     Skema jawapan 

(i)            Kelakuannya tidak berbeza langsung/sikapnya sama seperti
                                                                                                            
(ii)          Sebab:

-          Peristiwa sejarah menjadi pengajaran
-          Menyemai semangat patriotik
-          Mengukuhkah jati diri
-          Menghargai jasa/pengorbanan generasi dahulu.  
                                                                                             

(iii)           Satu latar masyarakat dalam petikan:

-          Masyarakat yang suka mengkaji sejarah. Sebagai contoh,Profesor Peter  suka mengkaji sejarah.
-          Masyarat yang mementingkan pelajaran.
-          Sebagai contoh:Zaman belajar sehingga ke universiti.
        
           Satu latar dalam keseluruhan drama:

-          Masyarakat yang mempunyai semangat cinta akan negara.
     Sebagai contoh: Zaman, Cempaka dan ibunya mempunyai   
     semangat cinta akan negara.
-          Masyarakat penyayang.
     Sebagai contoh: Zaman mengambil berat tentang diri adiknya.
-          Masyarakat yang berfikiran sempit
     Sebagai contoh: Ibu Cempaka tidak mahu Cempaka
     meneruskan pelajaran hingga ke peringkat universiti.


 Set 2

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


ZAMAN      :  Sekarang baru abang ingat,kita terlupa hendak membawa parang. Buah
           Bidara itu pun tentu Cempaka hendak,bukan?

CEMPAKA  :  Betul bang, tetapi apa gunanya parang. Dua tahun belajar di Kuala Lumpur
          mustahil abang tak boleh panjat pohon lagi?

ZAMAN      :   Bukan tak boleh, aku tak mahu kamu susah. Tengok badan abang sekarang,
          gemuk dan bertambah berat.

CEMPAKA  :  Oh, abang takut jatuh, ya? Takkan tak pandai bergayut lagi.

ZAMAN       :  Bergayut?  Lucu pula....(tertawa). Lagipun abang nak mencari akar-akar kayu
          tumbang di tebing sungai sana. Akar-akar itu sudah tidak berguna lagi.

CEMPAKA :  Nak buat apa bang, dengan akar-akar kayu tumbang  itu?  Akar-akar  itu   
         sudah tidak berguna lagi.

ZAMAN : Ukiran.

CEMPAKA :   Ukiran apa?

ZAMAN :  Di Kuala Lumpur sekarang macam-macam barang dapat dijual. Bukan saja ukiran
kayu mati, kayu laut, tunggul buluh, rotan, semuanya laku. Kamu pernah mendengar kata bonsai tak?

CEMPAKA:  Bonsai? Entahlah bang, pelik pula Cempaka mendengarnya.

ZAMAN:  Bonsai   itu   ertinya   mengecilkan   pohon   yang   besar.  Pohon   yang berbunga
dimasukkan ke dalam pasu. Akar tunjang pohon itu dipotong. Oleh sebab itu, pohon itu tidak boleh membesar seperti biasa. Maknanya, kita bantutkan pohon itu, supaya tidak tinggi. Pohon itu akan kerdil sampai beratus-ratus tahun. Lagi lama pohon itu, lagi mahal harganya. Abang nak mencari pohon-pohon jeliti di tebing sungai sana. Di Kuala Lumpur pohon jeliti itu cukup laku dan senang dijaga.

                                                                     (Dipetik daripada drama Cempaka Berdarah
    oleh Abdullah Hussain dalam antalogi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)         Mengapakah Zaman mencari akar-akar kayu tumbang di tebing sungai?
                                                                                                                          [ 2 markah ]

 (ii)       Pada pendapat anda, apakah persediaan-persediaan yang perlu ada pada setiap orang yang ingin menjadi usahawan?
                                                                                                                                [ 3 markah ]

(iii)       Huraikan satu perwatakan Zaman dalam petikan di atas dan satu perwatakan Zaman dalam drama  tersebut.                                                                                                                                                                                               [ 4 markah ]Skema jawapan:

(i)    Sebab:
-          dijadikan ukiran
-          dijual

                                                                                                           
(ii)    Persediaan-persediaan yang perlu ada untuk menjadi usahawan:

-          Mengikuti kursus-kursus keusahawanan/mempunyai pengetahuan                                                                                                                             
-          Meminta nasihat oang-orang yang berpengalaman.
-          Mempunyai modal untuk berniaga.
-          Mengikuti perkembangan semasa bidang perniagaan.                                                                                                                        


(iii)     Satu perwatakan Zaman berdasarkan petikan:
-          Kreatif
Sebagai contoh: Dia mencari akar-akar kayu untuk dijadikan ukiran.

                                                                                     

             Satu  perwatakan Zaman dalam keseluruhan drama:

-          Berani. Sebagai contoh: Dia mengejar Profesor Peter yang telah lari ke hutan setelah Prof.Peter tertembak adiknya.
-          Mementingkan  ilmu pengetahuan.
Dia belajar hingga ke universiti.
-          Keras hati/keras kepala.Mak Jah mengatakan perangai keras hati Zaman seperi arwah ayahnya.
-          Mementingkan keluarga.
Sebagai contoh:Dia tidak membenarkan Profesor Peter mengambil Cempaka.
-          Penyayang. Dia mengambil berat tentang diri adiknya.

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Set 3                                                                                                                                                                                                             

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PROF. PETER :  Betul begitu, Mak Jah?  ( Memandang tepat muka Mak Jah ) Saya teringat
sesuatu....

MAK JAH : Ingat apa, tuan?

PROF. PETER :   Maksud  saya,  kampung  ini kaya dengan sejarahnya. Banyak rahsia dan
cerita lama yang tersembunyi di sini....

MAK JAH :  Rahsia? Cerita lama, tuan? Tuan ada simpan rahsia di sini?

PROF. PETER :  Ya,  banyak,  mengenai  kejadian  masa  lampau.... Masih   bersekolahkah
            adik Zaman ini, Mak Jah?

MAK JAH : ( Bimbang )    Ti... tidak,  tuan.   Sudah    berhenti,  kami   tak   mampu.  Lagipun
Cempaka perempuan, belajar sikit cukuplah. Dia tahu membezakan alif dengan batang kelapa sudah cukup, tuan.

PROF. PETER :  Sayang  seribu  kali  sayang.   Orang   Melayu   masih   berfikiran    sempit
walaupun sudah berapa tahun merdeka. Pelajaran itu penting, Mak Jah. Adakah Cempaka tidak mahu belajar, Mak Jah?

MAK JAH :  Mahu, tuan, dia mahu masuk universiti macam abangnya juga.

PROF. PETER :   Mak Jah   sudah   salah.  Mak Jah  bersikap  tidak adil kepada anak-anak.
Pelajaran itu mesti untuk semua orang, lelaki dan perempuan.

MAK JAH :  Saya tahu, tuan, tetapi saya orang miskin.

PROF. PETER :   Apa   boleh  buat ,ya?   ( Senyum mengejek )   Baiklah,  saya  pergi  dulu.
Terima Kasih... ( memandang potret di dinding sambil berjalan ke pintu ).

MAK JAH : Tuan mahu ke mana?PROF. PETER :  Mahu lihat-lihat sekitar kampung ini ( keluar ).

MAK JAH  :  (Berjalan ke pintu dan memerhatikan PROF. PETER yang terus menghilang) .
     Pelik perangai Orang Putih ini...(menutup daun pintu). Cempaka, keluar sini,nak!
     Orang Putih itu sudah pergi.
         

                                                                     (Dipetik daripada drama Cempaka Berdarah
    oleh Abdullah Hussain dalam antalogi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)         Mengapakah Mak Jah tidak mahu menyekolahkan Cempaka hingga ke peringkat universiti?                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              [ 3 markah ]

(ii)        Pada pendapat anda, apakah kelebihan-kebihan orang yang  berilmu?
        [ 3 markah ]

 (iii)      Huraikan satu nilai  berdasarkan petikan dan satu nilai  lain  berdasarkan  keseluruhan drama.                                                                              
                                                                                                                           [ 3 markah ]                                                                                                                                               

                                                                                                                     
Skema jawapan:

(i)             Mak Jah tidak mahu menyekolahkan Cempaka hingga ke peringkat universiti:
   
-          Dia tidak berkemampuan/miskin
-          Orang perempuan seperti Cempaka tidak perlu belajar hingga ke  universiti.
-          Cempaka sudah boleh mengenal huruf
                                                                                                
(ii)             Kelebihan-kelebihan orang yang berilmu :

-          Dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk
-          Disanjung oleh masyarakat
-          Dapat berbakti kepada negara
-          Berupaya mengeluarkan idea  yang bernas
-          Menjadi suri teladan  kepada masyarakat
-          Dapat pekerjaan yang baik                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                
              
(iii)           Satu nilai daripada petikan:

-          Keadilan : Mak Jah bertindak tidak adil terhadap Cempaka yang tidak menerima pendidikan tinggi seperti Zaman.
-          Hormat-menghormati : Mak Jah memberi layanan yang baik kepada Profesor Peter.

             Satu nilai yang terdapat dalam keseluruhan drama:
-          Kasih sayang  : Mak Jah dan Zaman sanggup bertelingkah dengan Profesor Peter yang ingin merampas Cempaka daripada keluarga mereka.
-          Keberanian  : Zaman berani bergelut dengan Profesor Peter ketika Cempaka  tertembak oleh Profesor Peter.
-          Berwaspada: Mak Jah menyuruh Cempaka masuk ke dalam bilik ketika Profesor Peter tiba di rumahnya.
-          Kerajinan : Zaman rajin mencari sumber pendapatan untuk menampung kehidupan keluarganya yang miskin.
-          Menghargai hasil-hasil hutan: Zaman mencari kayu hutan yang mati untuk dibuat ukiran.

1 comments:

Titin di jakarta said...

Sujud syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT dan saya sekeluarga sangat berterima kasih banyak kepada KI WARA atas bantuannya saya bisa mendapatkan dana ghoib dan alhamdulillah BENAR2 berhasil karna sekarang ini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya dan semua utang2 saya sudah pada lunas semua,,!!! jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi KI WARA 085242894584 ini lah kisah nyata dari saya…beliau juga memberikan pesugihan,jual tujul,uang ghaib,bulu perindu.ATAU BUKA BLOK KI WARA

Post a Comment